0977888875

Đòi nợ thuê nên coi là một “nghề”

Theo Luật sư Trần Hữu Huỳnh – Trưởng Ban Pháp chế VCCI thì kinh doanh dịch vụ đòi nợ có thể coi là một nghề bình thường. Cũng theo LS Huỳnh, không nên đưa ra những điều kiện quá chặt chẽ hay đặt ra quá nhiều chứng chỉ, điều kiện như vốn pháp định… Ông…