0977888875

Những điều không được phép vi phạm khi muốn đòi nợ ở Mỹ

Người đòi nợ chỉ được liên lạc với khách hàng trong khung giờ từ 8h sáng đến 9h tối, không được phép ‘khủng bố điện thoại’ hay công khai danh tính. Ngày 20/9/1977, Quốc hội Mỹ thông qua Luật Quy định phương thức thu nợ hợp lý (Fair Debt Collection Practices Act) với mục đích…