Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Thành lập công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Đòi nợ đang là một trong những ngành, nghề kinh doanh được nhiều thương nhân lựa chọn. Vì đây là một ngành nghề khá đặc thù nên để có thể kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các công ty phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật. Công ty đòi nợ Song Việt xin đưa ra các bước và các điều kiện để quý khách hàng nắm rõ hơn khi thành lập một công ty kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo đúng pháp luật hiện hành.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Để có thể kinh doanh dịch vụ đồi nợ, một công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về vốn

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợn là 2000000.000.. (hai tỷ đồng).

Trong suốt quá trình hoạt động, công ty phải duy trì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.

Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh;
Không có tiền án;
Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề